Privacy verklaring Badoux Ontwerp & Realisatie

Hierbij verklaart Badoux Ontwerp en Realisatie te werken volgens de Algemene verordening gegegevensbescherming (AVG), die van kracht is geworden op 25 mei 2018.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor het realiseren van een meubel op locatie en het uitschrijven van de factuur verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adres en woonplaats
  • Telefoonnummer

Met het akkoord geven op de offerte geeft u toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegevens.

Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, zonder het hiervoor expliciet vragen van uw toestemming. Denk hierbij aan het doorgeven van uw naam en telefoonnummer aan een leverancier voor een reparatie van bijvoorbeeld een elektrische haard.

Wat zijn de rechten van u als klant?

Uw gegevens blijven, ook bij ons in beheer, uw eigendom. Dit betekent dat u Badoux Ontwerp en Realisatie kan vragen:

  • Uw gegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen
  • Toestemming die u heeft gegeven voor het verwerken van de gegevens te beperken of te verwijderen
  • Uw gegevens opvragen zodat u over kunt stappen naar een ander bedrijf (recht op dataportabiliteit)

Wilt u een klacht indienen over het verwerken van uw persoonsgegevens door Badoux Ontwerp en Realisatie, dan kan dat via de Autoriteit Persoonsgegevens.